Keel

Juhendamised

2021

 • Kerttu Keir
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomakasvatus (449)
  Põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus)
  Bioturvalisus Eesti lihaveisefarmides
  Biosecurity on Estonian Beef Cattle Farms
  Juhendajad: Alo Tänavots, Heli Kiiman
  Retsensent: Reet Pikkmets, pm-mag
 • Tea Liping
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomakasvatus (449)
  Põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus)
  Emiste praakimise põhjused ja karjaspüsivus
  Culling reasons and longevity of the sows
  Juhendajad: Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Raivo Laanemaa
  Retsensent: Ragnar Leming, pm-dr
 • Elin Sild
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomakasvatus (449)
  Põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus)
  Djuroki tõugu kultide segusperma kasutamine nuumsigade tootmiseks
  Use of Duroc mixed sperm for production of fattening pigs
  Juhendajad: Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Raivo Laanemaa
  Retsensent: Meelis Ots, pm-dr
 • Kaarel Sild
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomakasvatus (449)
  Põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus)
  Eesti lihaveisetõugude lihajõudluse võrdlus
  Comparison of Estonian Beef Cattle Breeds Productivity
  Juhendajad: Alo Tänavots, Tõnu Põlluäär, Heli Kiiman
  Retsensent: Ilmar Kallas, pm-mag
 • Anet Post
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Liha- ja piimatehnoloogia (455)
  Tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia)
  Taimsete lisandite mõju sealihast pihvide kvaliteedile
  Effect of plant based additives on the quality of pork patties
  Juhendajad: Kristi Kerner, Marek Tepper, Alo Tänavots
  Retsensent: 

2020

 • Triin Edula
  Integreeritud õpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiin (398).
  Loomaarstikraad
  Opioidi kasutus koertel: äge pankreatiit, võõrkeha seedekulglas ja sooletuppumus
  Opioid use in dogs: acute pancreatitis, gastrointestinal foreign body and intestinal intussusception
  Juhendajad: Ingrid Hang, Aleksandr Semjonov, Alo Tänavots
  Retsensent: Birgit AasmäePhD

2017

 • Maris Pihlapuu
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomakasvatus (449)
  Põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus)
  Praakimispõhjustest eesti holsteini ja eesti punast tõugu piimaveisekarjades
  Reasons for culling among Estonian Holstein and Estonian Red dairy cattle herds
  Juhendajad: Alo Tänavots, Heli Kiiman, Tanel Kaart
  Retsensent: Marko Kass, PhD
 • Tõnis Jairus
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomakasvatus  (449)
  Põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus)
  Pidamistingimuste mõju lüpsilehmade praakimisele
  Effect of farm conditions on culling in dairy cows
  Juhendajad: Heli Kiiman, Alo Tänavots, Tanel Kaart
  Retsensent: Ragnar Leming, pm-dr
 • Annela Heidemann
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Liha- ja piimatehnoloogia (455)
  Tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia)
  Sea rasvkoe füüsikalis-keemilised näitajad
  Physical and chemical characteristics of pork fat tissue
  Juhendajad: Riina Soidla, Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Retsensent: Taavi Torga, MSc, TÜ Kliinikumi toitlustusteenistus, tehnoloog
 • Kadi Margens
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Liha- ja piimatehnoloogia (455)
  Tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia)
  Nuumsigade selja pikima lihase tehnoloogiline kvaliteet ja koostis
  Technological quality and composition of Longissimus thoracis muscle in finishing pigs
  Juhendajad: Riina Soidla, Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Retsensent: Jaan Parts, MSc, Nõo Lihatööstus AS, peatehnoloogi assistent

2016

 • Jaanika Torp
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Liha- ja piimatehnoloogia (455)
  Tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia)
  Happeliste marinaadide mõju sealiha kvaliteedinäitajatele
  The effect of acidic marinades to the quality parameters of pork
  CERCS teaduseriala: Toiduainete ja jookide tehnoloogia (T430)
  Aarne Põldvere, Kristiina Veri, Alo Tänavots
 • Jaan Parts
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Liha- ja piimatehnoloogia (455)
  Tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia)
  Lihaveiste algtöötlemisel tekkivad kõrvalsaaduste kogused ja füüsikalis- keemiline koostis
  Output of by-products quantities during primary processing and their physico-chemical composition of beef cattle
  CERCS teaduseriala: Toiduainete ja jookide tehnoloogia (T430)
  Aarne Põldvere, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots

2015

 • Taavi Torga
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Liha- ja piimatehnoloogia (455)
  Tehnikateaduse magister (lihatehnoloogia)
  Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade lihas- ja rasvkoe kvaliteedile
  Effect of Duroc boars on meat and fat quality of finishing pigs
  Pm-knd Aarne Põldvere, pm-dr Alo Tänavots
 • Sten Sild
  bakalaureuseõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Toiduainete tehnoloogia (100984)
  Tehnikateaduse bakalaureus
  Madala temperatuuriga termilise töötlemise mõju sealiha reoloogilistele ja tehnoloogilistele omadustele
  Effect of low temperature thermal treatment on pork rheological and technological properties
  Pm-knd Aarne Põldvere, pm-dr Alo Tänavots, Pm-mag Raili Saar 
  Üliõpilaste teadustööde riikliku konkurss 2015 diplom bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes.

2014

 • Jaanika Torp
  bakalaureuseõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, toiduainete tehnoloogia (100984).
  Tehnikateaduse bakalaureus
  Põdraliha koostis ja kvaliteet sõltuvalt loomade vanusest
  Moose meat composition and quality according to the age of animals

  Pm-knd Aarne Põldvere, pm-dr Alo Tänavots, Pm-mag Riina Soidla 

2013

 • Elisa Altosaar 
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomakavsatus  (449).
  Põllumajandusteaduse magister (loomakasvatus)
  Piima tilkumise seos udara tervise ja piima jõudlusnäitajatega 
  Factors affecting milk leakage of dairy cows udder
  Pm-dr Alo Tänavots, pm-dr Heli Kiiman

2011

 • Stanislav Žurbenko
  magistriõpe, Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, liha- ja piimatehnoloogia (455).
  Tehnikateaduse magistrikraad (lihatehnoloogia)
  Djuroki tõu mõju sealiha kvaliteedile Eestis
  Influence of Duroc Breed to Pork Quality in Estonia
  Pm-mag Riina Soidla, pm-knd Aarne Põldvere, pm-dr Alo Tänavots