Language

Supervisions

2021

 • Kerttu Keir
  Master studies,  Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Animal Science (449)
  Master of Science in Agriculture (animal science)
  Bioturvalisus Eesti lihaveisefarmides
  Biosecurity on Estonian Beef Cattle Farms
  Supervisors: Alo Tänavots, Heli Kiiman
  Reviewer: Reet Pikkmets, MSc (agr)
 • Tea Liping
  Master studies,  Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Animal Science (449)
  Master of Science in Agriculture (animal science)
  Emiste praakimise põhjused ja karjaspüsivus
  Culling reasons and longevity of the sows
  Supervisors: Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Raivo Laanemaa
  Reviewer: Ragnar Leming, DSc (agr)
 • Elin Sild
  Master studies,  Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Animal Science (449)
  Master of Science in Agriculture (animal science)
  Djuroki tõugu kultide segusperma kasutamine nuumsigade tootmiseks
  Use of Duroc mixed sperm for production of fattening pigs
  Supervisors: Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Raivo Laanemaa
  Reviewer:: Meelis Ots, DSc (agr)
 • Kaarel Sild
  Master studies,  Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Animal Science (449)
  Master of Science in Agriculture (animal science)
  Eesti lihaveisetõugude lihajõudluse võrdlus
  Comparison of Estonian Beef Cattle Breeds Productivity
  Supervisors: Alo Tänavots, Tõnu Põlluäär, Heli Kiiman
  Reviewer: Ilmar Kallas, MSc (agr)
 • Anet Post
  Master studies, Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Meat and Dairy Technology (455)
  Master of Science in Engineering (meat science)
  Taimsete lisandite mõju sealihast pihvide kvaliteedile
  Effect of plant based additives on the quality of pork patties
  Supervisors: Kristi Kerner, Marek Tepper, Alo Tänavots
  Reviewer:

2020

 • Triin Edula
  Integrated studies, Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Veterinary Medicine (398).
  Degree in Veterinary Medicine
  Opioidi kasutus koertel: äge pankreatiit, võõrkeha seedekulglas ja sooletuppumus
  Opioid use in dogs: acute pancreatitis, gastrointestinal foreign body and intestinal intussusception
  Supervisors: Ingrid Hang, Aleksandr Semjonov, Alo Tänavots
  Reviewer: Birgit Aasmäe, PhD

2017

   • Maris Pihlapuu
    Master studies,  Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Animal Science (449)
    Master of Science in Agriculture (animal science)
    Praakimispõhjustest eesti holsteini ja eesti punast tõugu piimaveisekarjades
    Reasons for culling among Estonian Holstein and Estonian Red dairy cattle herds
    Supervisors: Alo Tänavots, Heli Kiiman, Tanel Kaart
    Reviewer: Marko Kass, PhD
   • Tõnis Jairus
    Master studies,  Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Animal Science (449)
    Master of Science in Agriculture (animal science)
    Pidamistingimuste mõju lüpsilehmade praakimisele
    Effect of farm conditions on culling in dairy cows
    Supervisors: Heli Kiiman, Alo Tänavots, Tanel Kaart
    Reviewer: Ragnar Leming, DSc (agriculture)
   • Annela Heidemann
    Master studies, Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Meat and Dairy Technology (455)
    Master of Science in Engineering (meat science)
    Sea rasvkoe füüsikalis-keemilised näitajad
    Physical and chemical characteristics of pork fat tissue
    Supervisors: Riina Soidla, Alo Tänavots, Aarne Põldvere
    Reviewer: Taavi Torga, MSc
   • Kadi Margens
    Master studies, Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Meat and Dairy Technology (455)
    Master of Science in Engineering (meat science)
    Nuumsigade selja pikima lihase tehnoloogiline kvaliteet ja koostis
    Technological quality and composition of Longissimus thoracis muscle in finishing pigs
    Supervisors: Riina Soidla, Alo Tänavots, Aarne Põldvere
    Reviewer: Jaan Parts, MSc

2016

   • Jaan Parts
    Master studies, Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Meat and Dairy Technology (455)
    Master of Science in Engineering (meat science)
    Lihaveiste algtöötlemisel tekkivad kõrvalsaaduste kogused ja füüsikalis- keemiline koostis
    Output of by-products quantities during primary processing and their physico-chemical composition of beef cattle
    Aarne Põldvere, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots

2015

   • Taavi Torga
    Master studies, Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Meat and Dairy Technology (455)
    Master of Science in Engineering (meat science)
    Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade lihas- ja rasvkoe kvaliteedile
    Effect of Duroc boars on meat and fat quality of finishing pigs 
    Ph.D. Aarne Põldvere, Dr.Agr.Sc. Alo Tänavots
   • Sten Sild
    Bachelor studies,  Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Foodstuff Technology (100984)
    Bachelor of Science in Engineering
    Madala temperatuuriga termilise töötlemise mõju sealiha reoloogilistele ja tehnoloogilistele omadustele
    Effect of low temperature thermal treatment on pork rheological and technological properties 
    PhD Aarne Põldvere, DSc (agriculture) Alo Tänavots, MSc Raili Saar
    The national student research competition 2015 diploma in the field of biological and environmental sciences, in applied higher education and bachelor’s students degree.

2014

   • Jaanika Torp
    Bachelor studies,  Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Foodstuff Technology (100984).
    Bachelor of Science in Engineering
    Põdraliha koostis ja kvaliteet sõltuvalt loomade vanusest
    Moose meat composition and quality according to the age of animals
    PhD Aarne Põldvere, DSc (agriculture) Alo Tänavots, MSc Riina Soidla

2013

   • Elisa Altosaar 
    Master studies,  Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Animal Science (449)
    Master of Science in Agriculture (animal science)
    Piima tilkumise seos udara tervise ja piima jõudlusnäitajatega 
    Factors affecting milk leakage of dairy cows udder 
    DSc (agriculture) Alo Tänavots, DSc (agriculture) Heli Kiiman

2011

  • Stanislav Žurbenko
   Master studies,  Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Meat and Dairy Technology (455)
   Master of Science in Engineering (meat science)
   Djuroki tõu mõju sealiha kvaliteedile Eestis
   Influence of Duroc Breed on Pork Quality in Estonia
   MSc Riina Soidla, PhD Aarne Põldvere, DSc (agriculture) Alo Tänavots