Language

Seminars

 1. Toidujulgeoleku tulevik ÜPP võtmes
  veebiseminar
  05.02.2024
  Euroopa Komisjon
 2. Karjatesti seminar
  veebiseminar
  01.02.2024
  Liia Taaler, EPJ
  Eesti Tõusigade Aretusühistu
 3. Seakasvatuse ja sealihatootmise ümarlaud
  seminar
  17.01.2024
  Olev Kalda, PTA; Helen Prommik, PTA; Elina Tooming, PTA; Piret Aasmäe, RPM; Enno Piisang, RPM
  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Tõusigade Aretusühistu
 4. Karjatesti seminar
  veebiseminar
  14.11.2023
  Liia Taaler, EPJ
  Eesti Tõusigade Aretusühistu
 5. Eesti Seakasvatuse jätkusuutlikkus
  seminar
  12.11.2023
  Rando Värnik, Eesti Maaülikool; Kristel Maidre ja Janeli Tikk, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
  Eesti Tõusigade Aretusühistu
 6. Policy brief on agricultural methane
  veebiseminar
  06.11.2023
  Animal Task Force
 7. Karjatesti seminar
  veebiseminar
  26.10.2023
  Liia Taaler, EPJ
  Eesti Tõusigade Aretusühistu
 8. Euroopa Liidu kvaliteedikavad ja geograafiline tähis
  veebiseminar
  26.10.2023
  Liis Raska, Regionaal- ja põllumajandus ministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna nõunik; Liis Raska Regionaal- ja põllumajandus ministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna nõunik; Meeli Lindsaar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna juht; Meelis Mõttus, Metsavenna turismital
  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 9. Healthy People from the One Health perspective
  veebiseminar
  09.-11.10.2023
  Stef Bronzwaer, European Food Safety Authority (EFSA), Parma, IT; Annemarie Rebel, Wageningen Bioveterinary Research Institute, Wageningen University and Research, NL; Raf Aerts, Part-time Professor, KU Leuven and part-time researcher Sciensano, Belgian One Health Institute
  European Food Safety Authority (EFSA), Parma, IT
 10. BioTalks: Viable and resilient dairy farming
  veebiseminar
  22.09.2023
  Hannu Haapala, Jamk University of Applied Sciences; Marketta Rinne, Natural Resource Institute of Finland, LUKE; Allan Kaasik, the Estonian University of Life Sciences; Ulf Jahnsson, VP Primary Production, Valio Group; Anna Aalto, Project Manager, Jamk University of Applied Sciences
  Jamk
 11. Sigade seemendamine ja karja tervis (Pig insemination and herd health)
  webinar
  29.06.2023
  Lídia Sbaraini Arend, Topigs Norsvin; Bogdan Samoylenko, Cloudfarms AS
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 12. Lihaveisekasvatus (Beef cattle rearing)
  Maiju Pesonen, Natural Resources Institute Finland (LUKE)
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 13. Veiseliha kvaliteedi hindamine lihassilma mõõtmise teel elusloomadel – praktiline demonstratsioon (Evaluation of beef quality by measuring muscle in live animals - a practical demonstration)
  17.04.2023
  Maiju Pesonen, Natural Resources Institute Finland (LUKE)
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 14. The role of meat in society: presenting the Dublin Declaration of Scientists
  webinar
  12.04.2023
  Frank O'Mara, Teagasc / ATF President; Frédéric Leroy, BAMST; Alice Stanton, Royal College of Surgeons; Wilhelm Windisch, TUM Technical University of Munich; Peer Ederer, Goal Sciences; Joanna Stawowy, Cabinet of Commissioner Wojciechowski (Agriculture)
  Animal Task Force (ATF) and the Belgian Association for Meat Science and Technology (BAMST)
 15. Seakasvatus ja sealihatootmine (Pig farming and pork production)
  round table
  28.03.2023
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce and Estonian Pig Breeders' Association
 16. Sigade söötmise, seakasvatushooned ja nende sisekliima (Pig feeding, piggeries and their indoor climate)
  seminar
  28.03.2023
  Brian Fisker, DSM
  Estonian Pig Breeders' Association
 17. Majandusnäitajate arvutamine lihaveisekasvatusega tegelevas ettevõttes (Calculation of economic indicators in a beef farming company)
  webinar
  17.03.2023
  Maiju Pesonen, The Finnish Institute of Natural Resources (LUKE)
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 18. Enhancing Environmental Sustainability of Livestock Farms by Removing Barriers for Adopting ICT Technologies
  webinar
  19.12.2022
  Thomas Banhazi, Ildiko Tikasz, Uri Marchaim, Szilveszter Palotay, Szabolcs Vágó, Thomas Neubauer, Thomas Bjerre
  Livestocksense
 19. Euroopa Liidu geograafiline tähised (kaitstud päritolunimetus, kaitstud geograafiline tähis ja garanteeritud traditsiooniline toode) ja riiklikud kvaliteedikavad (Geographical labels of the European Union (protected designation of origin, protected geographical labels and guaranteed traditional product) and national quality plans)
  veebiseminar
  28.10.2022
  Liis Raska (Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna nõunik), Meeli Lindsaar (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna juhatuse liige)
  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 20. Loomade käitlemine ja psühholoogia (Animal handling and psychology)
  webinar
  30.09.2022
  Airi Külvet (NTO Livimaa Lihaveis)
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 21. Digipööre Eesti maamajanduses (The digital revolution in the Estonian rural economy)
  webinar
  27.09.2022
  Tõnis Tänav (Ministry of Rural Affairs), Ants-Hannes Viira (Estonian University of Life Sciences), Mariell Viinalass (PRIA), Kiido Levin (PRIA), Siim Klais (PRIA), Jelizaveta Vabiščevič (KappaZeta), Thomas Engel (John Deere), Carlijn Gieling (Nedap Livestock Management), Siim Siiman (Muuga PM)
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 22. Trendid toidutootmises (Trends in food production)
  webinar
  13.09.2022
  Taavi Lehari (Agency La Ecwador creative director), Hanna Alajõe (Senior specialist in the field of nutrition at the Institute of Health Development), Nesli Sözer (VTT), Sirli Rosenvald (Head of Meat Alternatives at TFTAK / Head of Sensomics)
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 23. Bioohutus ja söötmine (Biosafety and feeding)
  webinar
  08.09.2022
  Helen Prommik (PTA), Varpo Vare (EMÜ, Aiu POÜ)
  Estonian Pig Breeding Association
 24. Kvaliteetse liha tootmine alates lihaveiste söötmisest ja aretusest
  seminar
  06.09.2022
  Phil Bass, University of Idaho, USA
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 25. Marbling in European beef cattle
  webinar
  27.06.2022
  Jean-François Hocquette, Isabelle Legrand, Aubert Nicolazo de Barmon, Ryan Law
  BovINE network
 26. Ühistegevuse võimalused ja vajadused: head praktikad ja edulood (Possibilities and needs of joint action: good practices and success stories)
  webinar
  14.06.2022.
  Steven Boen (Care4Growing), Anders Krafft (Lantmännen BioAgri), Annely Holm (PU Muhu Meat), Andres Oopkaup (Farmers' cooperative Kevili)
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 27. Mida tähendab looma heaolu? (What does animal welfare mean?)
  meeting
  Marko Kass
  18.05.2022
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 28. Gutatsioonimeetod ja selle rakendamise võimalustest (The guttation method and its application possibilities)
  meeting
  Edvin Nugis
  18.05.2022
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 29. Eesti lihasektori tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude (SWOT) kaardistamine (Mapping the strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) of the Estonian meat sector)
  seminar
  27.04.2022
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 30. Kvaliteedikavade ülesehitamine ja rakendamine (Development and implementation of quality assurance plans)
  webinar
  Juris Zinārs (Latvian Ministry of Agriculture), Jerzy Wierzbicki (Polish Beef Cattle Breeders 'Association), Andy McGowan (Scottish Pig Breeders' Association), Benedikt Fritz (AMA)
  19.04.2022
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 31. Põllumajanduse tulevikust (The future of agriculture)
  seminar
  Mati Tamm
  09.02.2022
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 32. Sada aastat Jõgeva ilmajaama (One hundred years of Jõgeva weather station)
  seminar
  Laine Keppart, agrometeorologist
  09.02.2022
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 33. Terminology Day "From term confusion to term nest"
  (web) seminar
  Reet Hendrikson, Kadri Vider, Ülle Sihver, Jaan Alver, Ragnar Leming, Kalev Stoicescu, Toomas Hiio
  14.01.2022
  University of Tartu Library Conference Hall, Zoom
 34. Round table for pig farmers
  round table
  PTA, pig farmers, EPKK, ETSAÜ
  13.01.2022
  Estonian Breeding Association, Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 35. SekMo II application round information seminar
  (web) seminar
  Pille Pikker (Ministry of Education and Research), Urve Vool (State Support Services Center), Tea Tassa (State Support Services Center), Viktor Muuli (Estonian Research Agency), Relika Alliksaar Williams (Entrepreneurship Development Foundation), Tea Tassa (State Support Services Center)
  03.12.2021
  ETAG, EAS
 36. BovINE network 2nd Transnational Meeting
  (web) info day
  Airi Külvet (Liivimaa Lihaveis), Urmas Kruuse (Estonian Minister for Rural Affairs), Maeve Henchion (TEAGASC), Paola Eguinoa (INTIA), Kevin Kinsella (IFA), Karen Goossens (ILVO), José Pais (PROMERT), Dirk Audenaert (BOERENBOND), Kees de Roest (CRPA), Floriane Prost (FNB), Jerzy Wierzbicki (PBA), Frank-Dieter Zerbe (FLI), Alessandro Mazzenga (UNICARVE), Lena Lindau (BRS), Virginia Resconi (UNIZAR), Maeve Henchion (TEAGASC)
  02.12.2021
  BovINE network
 37. Lihasektori kvaliteedikava väljatöötamine I (Development of a quality plan for the meat sector)
  (web) seminar
  Rando Värnik, Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Anne Pavlenko, Marko Hiiemäe
  30.11.2021
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 38. Farm animal breeding - pig farming
  (web) seminar
  Helen Prommik, Ardo Pakkonen (PTA), Torben Skov (Ancker, Hornsyld Kobmandsgaard), Kirsten Kyndesen (Bornholms Landbrug & Fødevarer)
  05.11.2021
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 39. Estonian BovINE network information day
  (web) seminar
  Richard Lynch(BovINE, Agrifood Business and Spatial Analysis, REDP | Teagasc Ashtown Food Research Centre), Olivier de Schaetzen (Metabolic)
  29.10.2021
  BovINE network
 40. Sustainable beef: what is the role of grass-based production systems?
  (web)seminar
  Maeve Henchion (Teagasc, Ireland), Lizzie Sagoo (ADAS, UK), Ana Digón (Association of Regenerative Agriculture, Spain), Anna Jamieson (Independent, Sweden), Russ Carrington (Independent, UK), Irina Herzon (University of Helsinki, Finland)
  27.09.2021
  BovINE network and EIP-Agri Focus Group
 41. Introduction to the development of a quality assurance plan for the meat sector 
  (web)seminar
  Rando Värnik (EMÜ),  Liis Raska (MM), Kaie Laaneväli-Vinokurov (EPKK), Kaie Laaneväli-Vinokurov (EPKK)
  22.09.2021
  ECAC, EMÜ
 42. Learning and teaching
  seminar
  Anu Sarv, Tartu University
  03.09.2021
  Lodjakoda, Tartu, Estonia
 43. BovINE Webinar: Virtual Fences to Manage Beef Cattle
  (web)seminar
  Virginia Resconi, Alfonso Abecia
  28.06.2021
  BovINE network
 44. Sustainability of European Beef Farming: Challenges and Solutions
  webinar
  Jean-Pierre Fleury, Caroline Guinot, André Le Gall et al.
  22.06.2021
  BovINE network
 45. Enhancing Canada Europe Collaboration in Sustainable Agriculture: Livestock and Precision Farming
  webinar
  08.06.2021
  Embassy of Canada Spain
 46. Farm animal breeding - beef cattle breeding
  webinar
  26.05.2021
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 47. Asia & Europe facing the same challenges in: African Swine Fever – Present state, spread & prevention
  webinar
  18.05.2021
  International Society for Animal Hygiene (ISAH)
 48. Asia & Europe facing the same challenges in: COVID-19 – Hygiene & strategies to prevent future epidemics
  webinar
  19.05.2021
  International Society for Animal Hygiene (ISAH)
 49. Recommendations for tomato growing
  seminar
  Ingrid Bender, ETKI researcher
  12.05.2021
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 50. To what extent can heavier tractors endanger our fields in our counties
  seminar
  Edvin Nugis, ETKI Senior Engineer
  12.05.2021
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 51. Higher quality and safety standards in meat production
  information day
  Kaie Laaneväli-Vinokurov, Ministry of Rural Affairs; Airi Külvet, MTÜ Livonian beef cattle, Liis Raska, Ministry of Rural Affairs; Madis Võikar, Ministry of Rural Affairs; Katrin Tähepõld, sheep breeding consultant
  07.05.2021
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce, Estonia
 52. Copyright issues at university
  seminar
  Kadri Aua, Patent Office Ustervall OÜ
  05.05.2021
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 53. Implementing acts of the Food Act Amendment. More flexible hygiene requirements for small-scale food handling and the construction of small slaughterhouses
  information day
  Katrin Kempi, Ministry of Rural Affairs; Kristi Kadak, Agriculture and Food Board; Harry Pässa, Ministry of Rural Affairs
  30.04.2021
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce, Estonia
 54. Horticultural research at Polli Horticultural Research Center
  seminar
  Reelika Rätsep, Estonian University of Life Sciences
  14/4/2021
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 55. The pros and cons of vegetarianism
  seminar
  Marit Priinits, Institute for Health Development
  14/4/2021
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 56. Livestock production affected by climate policy developments
  seminar
  Allan Kaasik, Estonian University of Life Sciences; Ivo Krustok, Ministry of the Environment; Kädi Ristkok, Ministry of the Environment; Sirli Pehme, Sustinere OÜ; Liis Tuur, AS E-Piim Tootmine
  14/4/2021
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce, Estonia
 57. Meat Lights Seminar (Producers Forum)
  seminar
  Tiina Saron (Secretary-General of the Ministry of Rural Affairs), Airi Külvet (beef cattle breeder), Marko Hiiemäe (Liivimaa Lihasaaduste Wabrik OÜ, CEO), Kaupo Ojavee (HKScan Estonia Primary Production Director), Silja Kana (ELF, Eat4Change project manager), Joonas Plan (fish lights project manager)
  07.04.2021
 58. Genetics - a tool for profitable management of beef cattle breeding
  seminar
  Aaron Arnett, ST Genetics, Head of the Department of Beef Genetics
  23.3.2021
  Animal Breeders´ Association of Estonia and Estonian Chamber of Agriculture and Commerce, Estonia
 59. New developments in dairy cattle genetics (mega traits to be considered in the sector and genome evaluation). Management of large farms
  seminar
  Hielke Sportel, CRV; Fokko Tolsma, CRV
  23.3.2021
  Animal Breeders´ Association of Estonia and Estonian Chamber of Agriculture and Commerce, Estonia
 60. Our holidays and anniversaries
  seminar
  Marju Kõivupuu, Tallinn University
  22.2.2021
  Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 61. Influence of cultivation system, pre-crop and weather conditions on yield and quality of summer wheat
  seminar
  Anne Ingver, Estonian Plant Breeding Institute
  3.1.2021
  Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 62. Technological tests with sea buckthorn
  seminar
  Uko Bleive, EMÜ Institute of Agriculture and the Environment
  3.1.2021
  Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 63. Legal regulation of breeding
  seminar
  Alf Eckbert Füssel, EU Directorate-General for Health and Food Safety; Sirje Jalakas, Ministry of Rural Affairs; Tanel-Taavi Bulitko, EABA; Haldja Viinalass and Erkki Sild, Estonian University of Life Sciences
  18.12.2020
  web seminar
 64. BovINE Estonia network seminar
  seminar
  Airi Külvet, NPO Livonian Beef Cattle; Marko Kass, Estonian University of Life Sciences; Marika Oeselg, advisor
  12.11.2020
  web seminar
 65. Information security training seminar for decision-makers
  seminar/training
  Rünno Reinu, Klaid Mägi, Tallinn University of Technology, SecTeam
  05.11.2020
  V Spa Conference Center, Tartu, Estonia
 66. Good practice of the Estonian University of Life Sciences
  seminar
  Andi Pärn, Estonian University of Life Sciences; Marten Juurik, Tartu University Ethical Centre
  02.10.2020
  Estonian University of Life Sciences
 67. The development plan of the Estonian University of Life Sciences
  seminar
  Andi Pärn, Estonian University of Life Sciences
  22.09.2020
  Estonian University of Life Sciences
 68. Animal-based indicators to promote welfare in dairy cows: exploring the potential for harmonization
  webinar
  Marie Haskell, Animal Welfare Science at Scotland’s Rural College (SRUC); Elsa Vasseur McGill University, Canada; Christoph Winckler University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)
  09.06.2020
  ICAR/IDF
 69. Farm animal breeding - cattle breeding in the Netherlands
  seminar
  Hielke Sportel, CRV Area Manager and Fokko Tolsma, CRV Dairy Farming Consultant
  10.02.2020
  Veski Guesthouse, Kantküla, Torma Parish, Estonia
 70. Genetic modification of food plants: dangerous or safer?
  seminar
  Kristiina Laanemets
  29.01.2020
  Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 71. Food hygiene and safety in the home kitchen
  seminar
  Mati Roasto
  29.01.2020
  Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 72. Intercultural crops - worthy helpers in organic and conventional farming
  seminar
  Merili Toom
  27.11.2019
  Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 73. Valuation of pig carcasses in the major meat industries
  seminar
  Alo Tänavots
  27.11.2019
  Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 74. Interdisciplinary cooperation and development perspectives
  EMÜ seminar
  29-30.10.2019
  Pühajärve Spa ja Puhkekeskus, Estonia
 75. Constance Kalm - keeper of the 'Sangaste' rhy
  seminar
  Ellen Pärn
  23.10.2019
  Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 76. What is fish health in Estonia and in the world - impact of marine pollution?
  seminar
  Randel Kreitsberg
  23.10.2019
  Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 77. Better with E!
  e-study know-how seminar
  Toomas Plank, Ivo Leito, Marika Saar, Katri Kütt, Age Värv, Margus Pedaste 
  16.10.2019
  Tartu University Library, Tartu, Estonia
 78. Dairy Cattle Breeding today and tomorrow 
  seminar
  Lars Nielsen (Chief Breeding & Production Officer)
  02.10.2019
  Türi Cultural Center, Türi, Estonia
 79. How to breed new barley varieties?
  seminar
  Ülle Tamm
  25.09.2019
  Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 80. Effect of effective microorganisms on vegetables and wider use in agriculture
  seminar
  Margit Olle
  25.09.2019
  Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 81. Semex breeding organization - introduction, product development, future. Breeding directions, Immunity+, disease-resistant genetics. Genome breeding, Progenesis program, introduction of Semex bulls.
  seminar
  Harry Schuiling (Semex)
  23.04.2019
  ETKÜ, Märja, Tartumaa, Estonia
 82. FAIR Data - the Key to Sustainable Research
  seminar
  Esther Plomp (Data Steward at TU Delft), Kees den Heijer (Data Steward at TU Delft), Kaur Alasoo (Research Fellow of Bioinformatics), Tomi Kauppinen (Docent of mediatech at Aalto University), Jenni Hyppölä (EU Specialist at CSC)
  09.04.2019
  University of Tartu Library, Tartu, Estonia
 83. Retention of scientific data and data management plans
  seminar
  Marika Meltsas (ETAG) ja Kersti Laupa (EMÜ)
  02.04.2019
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 84. New opportunities in breeding: In vitro production and transplantation of embryos and opportunities to improve sperm quality
  seminar
  Ülle Jaakma, Andres Reilent, Monika Nõmm, Triin Hallap, Andres Salumets, Alar Meltsov
  29.03.2019
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 85. New higher education act and academic career model
  seminar
  Ülo Niinemets, Andi Pärn
  22.03.2019
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 86. Known and new legumes in the fields of Estonia
  seminar
  Lea Narits
  30.01.2019
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 87. Additional oat supplementation, ewes body condition and performance and blood metabolites
  seminar
  Peep Piirsalu
  30.01.2019
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 88. Some alternative beef enterprises
  seminar
  Prof. emer. Stephen Hall 
  30.01.2019
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 89. Estonian Beef Breeders Association seminar
  seminar
  25.01.2019
  ETKÜ, Märja, Tartumaa, Estonia
 90. Modern learning and teaching at the university
  training-seminar
  23.01.2019
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 91. Estonian-language university, Estonian-language science
  symposium
  23.11.2018
  Ministry of Education and Research
 92. How effectively protect our soil from straightening (tilling) with heavy machinery for?, Edvin Nugis
  14.11.2018
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 93. Honey in the market and on the table, Antu Rohtla
  seminar
  14.11.2018
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 94. Forward with E! E-learning know-how seminar
  seminar
  18.10.2018
  University of Tartu, Library, Tartu, Estonia
 95. Basics in sensory, Lucile Gaberel (ISA Lille, France)
  seminar
  17.10.2018
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 96. Consumers tests, sensory for marketing, CATA test, Lucile Gaberel (ISA Lille, France)
  seminar
  17.10.2018
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 97. Possibilities of the precision breeding, Evelin Loit
  seminar
  10.10.2018
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 98. Managing research data, what can I get from this?, Martin Eessalu (Ministry of Education and Research of Estonia), Kersti Laupa (Estonian University of Life Sciences)
  seminar
  04.10.2018
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 99. Effect of the climate change to the animal husbandry, Ragnar Leming
  seminar
  28.03.2018
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 100. From the researcher to the agriculturist and politician, Tõnu Saarman
  seminar
  28.03.2018
  Estonian Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 101. The possibilities of businesses in life sciences for entrepreneurship in Estonia and abroad
  seminar
  14.02.2018
  Tartu Biotechnology Park, Estonia
 102. Moodle tests, question bank and grade sheet
  seminar
  07.11.2017
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 103. Scientist write in the Estonian language
  symposium 
  13.12.2017
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 104. Globalisation of animal breeding
  seminar
  Prof. Tomasz Szwaczkowski 
  26.04.2017
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 105. Genetic aspects of feed efficiency in poultry
  seminar
  Prof. Tomasz Szwaczkowski 
  26.04.2017
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 106. Animal breeding in zoological gardens
  seminar
  Prof. Tomasz Szwaczkowski 
  26.04.2017
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 107. Statistical modelling of livestock data
  seminar
  Prof. Tomasz Szwaczkowski 
  26.04.2017
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 108. Conservation of animal genetic resources
  seminar
  Prof. Tomasz Szwaczkowski 
  25.04.2017
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 109. Extensive beef farming
  seminar
  Prof. emer. Stephen Hall 
  24.04.2017
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 110. Foodstuff rheology
  seminar
  Dr. Charlotte Reppich
  12.04.2017
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 111. Making fermented meat products in the traditional manner in accordance with HACCP criteria
  seminar
  Dr. Alessandro Cuomo, Italy
  09.02.2017
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 112. The future of science in the Estonian language
  statements
  29.11.2016
  Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia
 113. Climate, soil, and amelioration
  seminar
  23.11.2016
  Lembit Int
  Academic Agricultural Society, Tartu, Estonia
 114. Phosphorite in Estonia: Opportunities and risks
  seminar
  04.05.2016
  Kalle Kirsimäe
  APS, Tartu, Estonia
 115. How islanders sense changes in the natural environment
  seminar
  30.03.2016
  Raivo Kalle
  APS, Tartu, Estonia
 116. African Swine fever – history and current situation
  seminar
  Ago Pärtel, head of the veterinary and food board
  28.01.2015 
  APS, Tartu
 117. New trends in e-studies  
  seminar  
  Estonian University of Life Sciences
  14.12.2012  
  Tartu, Estonia
 118. EMÜ IT seminar  
  seminar  
  Estonian University of Life Sciences
  24.05.2012  
  Tartu, Estonia
 119. Structure analysator TMS-Pro training
  training  
  Est-Doma  
  26.04.2012  
  Tartu, Estonia
 120. Danish know-how in pig rearing. Baltic Agro. 
  Estonian University of Life Sciences. 
  25.03.2010.