Language

Publications

ETIS profile
ORCID: 0000-0003-3007-5268
Web of Science ResearcherID: AAD-5706-2019
Scopus profile
Google Scholars profile
Researchgate profile

 1. Piima tilkumisest lehma udarast (About milk leakage from cow's udder. In Estonian) ( ), Alo Tänavots, Heli Kiiman, Elisa Altosaar, Haldja Viinalass, Konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2016" artiklite kogumik, 2.-3. märts 2016, lk 31-44
 2. Milk leakage from the udder of cows on dairy farms with automatic and conventional milking system ( ), Alo Tänavots; Heli Kiiman; Elisa Altosaar; Tanel Kaart; Haldja Viinalass, Veterinarija ir Zootechnika, 2015, 69(91):71-78
 3. Liha kvaliteet ja selle määramise meetodid (Meat quality and its estimation methods. In Estonian) ( ), Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Terve loom ja tervislik toit, Tartu, 29.-30.03.2012, lk 55-62 
 4. Calculation model for the assessment of animal by­product resources in Estonian meat industry ( ),Urmas Sannik, Lembit Lepasalu, Riina Soidla, Aarne Põldvere, Raili Saar, Alo Tänavots, Väino Poikalainen, Agronomy Research, 2015, 13(4):1053–1063
 5. Platsilüpsi lüpsisageduse ja automaatse lüpsiseadme mõju piimatoodangule ja kvaliteedinäitajatele erinevatel laktatsioonidel (Effect of milking frequency in parlour milking and automatic milking device to milk yield and quality traits in different lactations. In Estonian) ( ), Alo Tänavots, Tanel Kaart, Heli Kiiman, Konverents Terve loom ja tervislik toit, 12.-13. märts  2014, lk. 33-47

Publications / Posters / Presentations

 1. The effect of dark cutting and wet ageing on the technological properties of the beef ( )
  Alo Tänavots, Marek Tepper, Kristi Kerner
  Book of Abstracts. 14th International Conference on Biosystems Engineering 2024. 8-10. May 2024. Tartu, Estonia
  Poster ( )
 2. Kuidas läheb Eesti seakasvatussektoril? How is the Estonian pig farming sector doing? ( )
  Kristi Kerner, Alo Tänavots
  Pollumajandus.ee
  14.03.2024
 3. Sealiha tootmine Eestis (Pork production in Estonia)  ( )
  Kristi Kerner, Alo Tänavots
  Maablogi
  13.03.2024
 4. Kristi Kerner, Alo Tänavots: kas Eesti (sea)liha on meie söögilaualt kadumas? (Kristi Kerner, Alo Tänavots: is Estonian (pork) meat disappearing from our table?) ( )
  Kristi Kerner, Alo Tänavots
  Tartu Postimees
  09.02.2024
 5. Ettekanne: Sigade karjatest Field test of the pigs( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Karja testimise infotund
  14.12.2023 
 6. Ettekanne: Realislikud tootmisvõimalused meie tõumaterjaliga: elusaltsündinud põrsaste arv, järglaste rümbaparameetrid (Presentation: Realistic production possibilities with our breeding material: number of live-born piglets, carcass parameters of offsprings) ( )
  Aarne Põldvere, Jaanika Kreela, Liia Taaler, Alo Tänavots
  Seakasvatuse sügisseminar (Fall pig breeding seminar)
  14.11.2023
  Aqva Hotel & SPA konverentsikeskus, Rakvere
 7. Poster: Effect of different blackcurrant seed ingredients in meatballs by using conventional quality assessment and untargeted metabolomics ( )
  Kristi Kerner, Rita Kazernavičiūtė, Ivi Jõudu, Gabriele Rocchetti, Luigi Lucini, Alo Tänavots, Shehzad Hussain, Petras Rimantas Venskutonis
  3rd Food Chemistry Conference: Shaping a healthy and sustainable food chain through knowledge, 10 - 12 October 2023, Dresden, Germany
 8. Poster: Effect of lactation month on the fatty acid profile and size distribution of milk fat globules of milk from second-parity Lacaune ewes ( )
  Vilma Tatar, Alo Tänavots, Andres Sats, Annemari Polikarpus, Eleri Arvi, Ivi Jõudu
  3rd Food Chemistry Conference: Shaping a healthy and sustainable food chain through knowledge, 10 - 12 October 2023, Dresden, Germany
 9. 100 aastat Eesti Seakasvatajate Seltsi asutamisest. III osa (100 years since the foundation of the Estonian Pig Breeders' Society. In Estonian. Part 3) ( )
  Alo Tänavots
  Tõuloomakasvatus, 26(3):23-24, 2023
 10. Untargeted metabolomics and conventional quality characterization of rowanberry pomace ingredients in meatballs ( )
  Viive Sarv, Kristi Kerner, Petras Rimantas Venskutonis, Gabriele Rocchetti, Pier Paolo Becchi, Luigi Lucini, Alo Tänavots, Rajeev Bhat
  Food Chemistry: X, 19:100761, 2023. DOI: 10.1016/j.fochx.2023.100761
 11. Effect of blackcurrant skin ingredients on the physicochemical properties of pork meatballs ( )
  Kristi Kerner, Viive Sarv, Ivi Jõudu, Alo Tänavots, Petras Rimantas Venskutonis
  XXII Congress EuroFoodChem Congress, June 14-16, 2023, Belgrade, Serbia, p. 167.
 12. Voldik Kohalik sealiha - miks seda eelistada  (Leaflet Local pork - why to prefer it) ( )
  Aarne Põldvere, Raivo Laanemaa, Anu Hellenurme
  Leaflet, märts 2023
 13. 100 aastat Eesti Seakasvatajate Seltsi asutamisest. II osa (100 years since the foundation of the Estonian Pig Breeders' Society. In Estonian. Part 2) ( )
  Alo Tänavots
  Tõuloomakasvatus, 26(2):23-25, 2023
 14. Ettekanne Eesti seakasvatus 19. saj lõpp kuni 1940 (Estonian pig farming from the end of the 19th century until 1940. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots
  Pig breeding conference "100 YEARS OF COOPERATIVE PIG BREEDING"
  Estonian Chamber of Agriculture and Commerce and Estonian Breeders' Association
  29.03.2023
  Tartu University Library, Tartu, Estonia
 15. 100 aastat Eesti Seakasvatajate Seltsi asutamisest (100 years since the foundation of the Estonian Pig Breeders' Society. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots
  Tõuloomakasvatus, 26(1:)34-36, 2023
 16. Evaluation of different blackcurrant seed ingredients in meatballs by using conventional quality assessment and untargeted metabolomics ( )
  Kristi Kerner, Rita Kazernavičiūtė, Ivi Jõudu, Gabriele Rocchetti, Luigi Lucini, Alo Tänavots, Shehzad Hussain, Petras Rimantas Venskutonis
  Meat Science, 200:109160, 2023. DOI: 10.1016/j.meatsci.2023.109160
 17. LivestockSense – Täppispidamise kasutamine Eesti seakasvatussektoris: suhtumine ja rakendamist takistavad tegurid (Livestocksense – The use of precision farming in the Estonian pig farming sector: attitudes and factors hindering its implementation. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots, Andres Aland, Eugen Kokin
  Proceedings of the "Healthy animal and healthful food 2022" conference, 1.-2. March 2023, 158-170
  Poster ( )
 18. Pihlakamarjade pressjäägi kasutamine sealihast lihapallides (Application of rowan berry pomace in pork meatballs. In Estonian) ( )
  Kristi Kerner, Viive Sarv, Alo Tänavots, Petras Rimantas Venskutonis
  Proceedings of the "Healthy animal and healthful food 2022" conference, 1.-2. March 2023, 25-33
 19. Effect of Duroc breed on meat quality of pigs ( )
  Aarne Põldvere, Raivo Laanemaa, Alo Tänavots, Anu Hellenurme
  Book of Abstracts XIX Baltic Animal Breeding Conference, December 14-15, 2022, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia, p. 30.
 20. Culling reasons for AI boars ( )
  Alo Tänavots, Jaanika Kreela, Aarne Põldvere, Anu Hellenurme
  Book of Abstracts XIX Baltic Animal Breeding Conference, December 14-15, 2022, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia, p. 31.
 21. Managing boars in an artificial insemination centre ( )
  Alo Tänavots, Jaanika Kreela, Aarne Põldvere, Anu Hellenurme
  Book of Abstracts XIX Baltic Animal Breeding Conference, December 14-15, 2022, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia, p. 32.
 22. Effect of beef cattle breed on finishing performance under coastal pasture conditions ( )
  Alo Tänavots, Alar Meltsov, Kristi Kerner
  Book of Abstracts XIX Baltic Animal Breeding Conference, December 14-15, 2022, Estonian University of Life Sciences, Tartu, Estonia, p. 28
 23. ETSAÜ seemendusjaama karjast väljaläinud kultide kasutus (I osa) (Usage of the boars culled from EPBA AI Station. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots, Jaanika Kreela, Aarne Põldvere, Anu Hellenurme
  Tõuloomakasvatus, 25(3)19-22
 24. ETSAÜ seemendusjaama kultide karjast väljamineku põhjused (Culling reasons of the EPBA AI Station boars. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots, Jaanika Kreela, Aarne Põldvere, Anu Hellenurme
  Tõuloomakasvatus, 25(3)22-24
 25. Seakasvatuses sabade lõikamisest loobumine nõuab kompleksset lähenemist (Tail docking in piglets requires a complex approach in pig farming) ( )
  Triin Hallap, Alo Tänavots
  Põllumehe Teataja, September 2022
 26. Levinuimate lihaveisetõugude lihajõudluse võrdlus (Comparison of Selected Beef Cattle Breeds’ Productivity. In Estonian) ( )
  Kaarel Sild, Alo Tänavots, Tõnu Põlluäär, Heli Kiiman
  Proceedings of the "Healthy animal and healthful food 2022" conference, 2.-3. March 2022, 129-143
  Poster ( )
 27. Emiste praakimise põhjused ning nende seos poegimiskorra ja praakimisaastaga (Culling reasons of sows and their relationship with parity and year of culling. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Tea Liping, Raivo Laanemaa
  Proceedings of the "Healthy animal and healthful food 2022" conference, 2.-3. March 2022,144-156
  Poster ( )
 28. Projekt SAAREVEIS – Saaremaal kasvatatavate lihaveiste liha kvaliteedi ja lihaveisekasvatuse majandusliku tasuvuse parendamine kohaliku sööda baasil (Project SAAREVEIS – Improving the quality of beef cattle meat and economic
  profitability of beef cattle breeding raised on Saaremaa on the basis of local feed. In Estonian) ( )
  Kristi Kerner, Alo Tänavots, Alar Meltsov
  Proceedings of the "Healthy animal and healthful food 2022" conference, 2.-3. March 2022,2.-3. märts 2022, 71-74
  Poster Best poster in animal science 2022 ( )
 29. Mõned sealiha kvaliteedi probleemid, millega lihatööstused on teadlaste poole pöördunud (Some of the pork quality problems that the meat processors have turned to scientists. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots
  JK Sõnumid Seakasvatajale, 2022, 64:3
 30. Lihasesisese rasva mõju sealiha kvaliteedile (Effect of intramuscular fat on pork quality. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots
  JK Sõnumid Seakasvatajale, 2022, 64:2-3
 31. Effect of the Lactation Months on Milk Composition of the Second-Parity Lacaune Ewes ( )
  Vilma Tatar, Alo Tänavots, Annemari Polikarpus, Andres Sats, Eleri Arvi, Tauno Mahla, Ivi Jõudu
  Agronomy Research, 20(2), 424–436, 2022
 32. Presentation: Tähelepanekuid liha tootmisest Eestis ja välismaal (Observations on meat production in Estonia and abroad. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Kristi Kerner, Riina Soidla, Julia Jeremejeva
  Lihasektori kvaliteedikava väljatöötamine I. 30.11.2021
 33. Presentation: Tähelepanekuid sealiha kvaliteedist (Observations on the quality of pork. In Estonian) ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots
  Lihasektori kvaliteedikava väljatöötamine I. 30.11.2021
 34. Application of raw and defatted hempseed press-cake and sweetgrass antioxidant extract in pork burger patties ( )
  Kristi Kerner, Ivi Jõudu, Alo Tänavots, Petras Rimantas Venskutonis
  Book of Abstracts of the XXI EuroFoodChem Congress, 22-24 November 2021. On-line conference
  Poster ( )
 35. Sealiha kvaliteedist (About pork quality. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots
  JK Sõnumid Seakasvatajale, 2021, 63:2-3
 36. Uuring IKT kasutamisest seakasvatuses (Study on the use of ICT in pig farming. In Estonian) ( )
  Eugen Kokin, Andres Aland, Alo Tänavots
  JK Sõnumid Seakasvatajale, 2021, 63:3
 37. Application of Raw and Defatted by Supercritical CO2 Hemp Seed Press-Cake and Sweet Grass Antioxidant Extract in Pork Burger Patties ( )
  Kristi Kerner, Ivi Jõudu, Alo Tänavots, Petras Rimantas Venskutonis
  Foods. 2021; 10(8):1904. https://doi.org/10.3390/foods10081904
 38. Presentation: Emiste praakimise põhjused ja karjaspüsivus. Djuroki tõugu kultide segusperma kasutamine nuumsigade tootmiseks (Culling reasons and longevity of the sows. Use of Duroc mixed sperm for production of fattening pigs. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots
  Farm animal welfare-pig farming. Olustvere, 17.08.2021
 39. Eesti nuumsigade rümbanäitajate muutus aastatel 2007–2020 (Changes in carcass traits of Estonian fattening pigs in 2007–2020. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  JK Sõnumid Seakasvatajale, 2021, 62:2-3
 40. Effect of sweet grass extract on oxidative stability of burger patties with mechanically pressed and defatted hemp seed additives ( )
  Kristi Kerner, Petras Rimantas Venskutonis, Ivi Jõudu, Alo Tänavots
  Book of Abstracts. 14th Baltic Conference on Food Science and Technology FoodBalt 2021 “Sustainable Food for Conscious Consumer”. Tallinn: Center of Food and Fermentation Technologies. 2021; 122
 41. Presentation: Eesti nuumsigade rümbakvalteedi näitajate dünaamika aastatel 2007 kuni 2020 (Trends of carcass quality traits of Estonian fattening pigs from 2007 to 2020. In Estonian) ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots
  Pork conference 2020
  1.12.2020
 42. Presentation: Näiteid välismaistest rümpade kvaliteedi hindamissüsteemidest (Examples of foreign carcass quality grading systems. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots
  Beef Breeders Annual Conference 2020
  15.10.2020 
  Estonian National Museum, Tartu, Estonia
 43. Agraarteadus | Journal of Agricultural Sciences – 30 ( )
  Alo Tänavots, Marko Kass
  Agraarteadus, 2020, 1(31):1-2
 44. Taimsete ekstraktide kasutamine lihatoodetes (Application of plant-based extracts in meat products. In Estonian) ( ), Kristi Kerner, Ivi Jõudu, Alo Tänavots
  Proceedings of the "Healthy animal and healthful food 2019" conference. 4.-5. March 2020, Tartu, Estonia, 25-31
  Poster ( )
 45. Juubelikonverents – Anu Ait 20 (Jubilee conference – Anu Ait 20. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots
  Tõuloomakasvatus 2019, 22(4):32
 46. Eesti nuumsigade rümbanäitajate iseloomustus viimasel kümnendil (Characterization of fattening pig carcasses on the last decade in Estonia. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Tõuloomakasvatus 2019, 22(2):16-20
 47. The effect of ageing on chosen quality characteristics of skeletal muscles of Aberdeen Angus bulls ( )
  Riina Soidla, Kristi Kerner, Marek Tepper, Alo Tänavots, Tanel Kaart, Ivi Jõudu
  Agronomy Research, 2019, 17, 1472−1484.doi: 10.15159/AR.19.069
  Poster ( )
 48. Laagerdusaja ja töötlusmeetodite mõju lihaveise kolme lihase mõnedele omadustele (Effect of ageing time on three muscle groups from the carcass of beef cattle. In Estonian) ( )
  Riina Soidla, Kristi Kerner, Marek Tepper, Tanel Kaart, Alo Tänavots
  Proceedings of the "Healthy animal and healthful food 2019" conference. 6.-7. March 2019, Tartu, Estonia, 17-27
  Poster
  ( )
 49. Eestis tapetud nuumsigade rümbanäitajatest 2007.–2018. aastatel (About carcass traits of the fattening pigs slaughtered in Estonia in 2007–2018. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Proceedings of the "Healthy animal and healthful food 2019" conference. 6.-7. March 2019, Tartu, Estonia, 28-40
  Poster
  ( )
 50. Hea lugeja ( )
  Alo Tänavots, Aret Vooremäe, Marko Kass
  Agraarteadus, 2019, Special Issue 1(30):1
 51. Sigade selja- ja turjapeki ning ploomirasva omadused (Back, scruff and leaf fat tissue properties in pigs. In Estonian) ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Riina Soidla, Annela Heidemann
  JK Sõnumid seakasvatajale 53/2018:2-3
 52. Effects of mustard-honey, apple vinegar, white wine vinegar and kefir acidic marinades on the properties of pork( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Kristi Kerner, Kristiina Veri, Tanel Kaart, Jaanika Torp
  Veterinarija ir Zootechnika (Vet Med Zoot). 2018, 76(98):76-84
 53. Culling reasons in the best Estonian dairy farms (Praakimise põhjustest Eesti paremates piimaveisekarjades. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots, Heli Kiiman, Tanel Kaart, Maris Pihlapuu
  Proceedings of the "Healthy animal and healthful food 2018" conference. 7.-8. March 2018, Tartu, Estonia, 101-109
 54. Poster Sea lihakeha rasvkudede võrdlus (Comparison of pig carcass fat tissues. In Estonian) ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Riina Soidla, Annela Heidemann
  Proceedings of the "Healthy animal and healthful food 2018" conference. 7.-8. March 2018, Tartu, Estonia
  DOI: 10.13140/RG.2.2.11276.62083
 55. Efficiency of selection indices for milk flow, production and conformation traits in Holsteins( )
  Tanel Kaart, Denis Pretto, Alo Tänavots, Heli Kiiman, Elli Pärna
  Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. 28. August - 1. September 2017, Tallinn, Estonia. p. 187
  Poster DOI: 10.13140/RG.2.2.29047.32162 ( )
 56. The effect of acidic marinades to the quality of the pork( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Kristiina Veri, Tanel Kaart, Kristi Kerner, Jaanika Torp
  Book of Abstracts of the 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science
  28. August - 1. September 2017, Tallinn, Estonia
  420
  Poster ( )
 57. Happeliste marinaadide mõju sealiha kvaliteedinäitajatele ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Kristiina Veri, Tanel Kaart, Jaanika Torp
  Tõuloomakasvatus, 3/2017:13-15
 58. Heli Kiiman – 60 ( )
  Alo Tänavots, Heldur Peterson, Heli Pärtma
  Agraarteadus, 2017, 1(28):58
 59. Relationship between in-line recorded milk flow rate and longevity in Estonian Holstein cows ( )
  Tanel Kaart, Alo Tänavots, Mari Liiva, Haldja Viinalass
  Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29. August - 2. September 2016, Belfast, UK. p. 276
  Poster ( )
 60. Piima tilkumisest lehma udarast ( )
  Alo Tänavots, Heli Kiiman, Elisa Altosaar, Haldja Viinalass
  Proceedings of the "Healthy animal and healthful food 2016" conference. 2.-3. March 2016, Tartu, Estonia. 31-44
  Presentation ( ) (in Estonian)
 61. Effect of heat treatment at constant 120 °C temperature on the rheological and technological properties of pork( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Raili Saar, Sten Sild, Lembit Lepasalu
  Agronomy Research, 2016, 14(S2):1434–1441
 62. Põllumajandusalase terminoloogia arendamine ( ) (Development of agricultural terminology. In Estonian)
  Alo Tänavots, Peep Piirsalu
  Akadeemiline Põllumajanduse Selts 95, 2016, 113-114
 63. Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade lihaskoe kvaliteedile (in Estonian) ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Taavi Torga
  Tõuloomakasvatus 3/2015, lk 12-16
 64. Sigade ristamise mõju puljongi sensoorsetele omadustele (in Estonian) ( )
  Aarne Põldvere, Riina Soidla, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots
  Tõuloomakasvatus 2/2015, lk 18-19
 65. Effect of imported Duroc boars on meat quality of finishing pigs ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Raili Saar, Taavi Torga, Tanel Kaart, Riina Soidla, Tauno Mahla, Helen Andreson, Lembit Lepasalu
  Agronomy Research, 2015, 13(4):1040–1052
  6th International Conference "Biosystems Engineering 2015" May 7-8, 2015, Tartu, Estonia
  Poster
  ( )
 66. Effect of age on composition and quality of Longissimus thoracis muscle of the moose (Alces alces L.) harvested in Estonia ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Janika Torp, Riina Soidla, Tauno Mahla, Helen Andreson, Lembit Lepasalu 
  Agronomy Research, 2015, 13(4):1131–1142
  6th International Conference "Biosystems Engineering 2015" May 7-8, 2015 in Tartu, Estonia
  Poster
  ( )
 67. Calculation model for the assessment of animal by­product resources in Estonian meat industry ( )
  Urmas Sannik , Lembit Lepasalu, Riina Soidla, Aarne Põldvere, Raili Saar, Alo Tänavots, Väino Poikalainen
  Agronomy Research, 2015, 13(4):1053–1063
  6th International Conference "Biosystems Engineering 2015" May 7-8, 2015 in Tartu, Estonia
 68. Milk leakage from the udder of cows on dairy farms with automatic and conventional milking system ( )
  Alo Tänavots; Heli Kiiman; Elisa Altosaar; Tanel Kaart; Haldja Viinalass
  Veterinarija ir Zootechnika 2015, 69(91):71-78
 69. Sigade ristamise mõju sealiha sensoorsetele omadustele (in Estonian) ( )
  Aarne Põldvere, Riina Soidla, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots
  Tõuloomakasvatus 1/2015, lk 17-19
 70. Lüpsikiiruse ja karjaspüsivuse seos eesti holsteini ja eesti punast tõugu lehmadel (in Estonian) ( )
  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Heli Kiiman, Elli Pärna, Denis Pretto, Mari Liiva, Haldja Viinalass
  Proceedings of the "Healthy animal and healtful food 2015" conference, 4.-5. March  2015, lk 14-25
  Poster ( )
 71. Short communication: Genetic correlation and heritability of milk coagulation traits within and across lactations in Estonian Holstein cows using multiple-lactation random regression animal models ( )
  Pretto, D., Vallas, M., Tanel Kaart, Alo Tänavots, Heli Kiiman, Elli Pärna
  Journal of Dairy Science, 2014,  97(12):1980-1984
 72. Laagerdatud veiseliha lõikeenergia määramine gravitatsioonilisel impulssmeetodil (in Estonian) ( )
  Aarne Põldvere, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots, Jüri Olt, Urmas Sannik, Andres Sats, Raili Saar, Riho Martinson, Väino Poikalainen
  Lihafoorum 2014, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, lk 29-32
 73. Genetic parameters of average milk flow recorded electronically from milking parlours and automatic milking systems in Estonian Holstein dairy cows ( )
  Denis Pretto, Alo Tänavots, Heli Kiiman, Elli Pärna, Haldja Viinalass, Tanel Kaart
  17th Baltic Animal Breeding Conference. Tallinn, Estonia, September 17–18, 2014. p. 22
  Presentation
  ( )
 74. Relationship between electronically recorded milk flow rate and culling reasons in Estonian Holstein and Estonian Red cows ( )
  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Heli Kiiman, Elli Pärna, Denis Pretto, Liiva, M.; Viinalass, H.
  17th Baltic Animal Breeding Conference. Tallinn, Estonia, September 17–18, 2014. p. 26
  Poster ( )
 75. Genetic parameters of average milk flow recorded electronically from milking parlours and automatic milking systems in Estonian Holstein dairy cows( )
  Denis Pretto, Alo Tänavots, Heli Kiiman, Elli Pärna, Haldja Viinalass, Tanel Kaart
  10th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Vancouver, BC, Canada, August 17-22, 2014. 3 p.
  Poster ( )
 76. An alternative method for meat shear energy estimation during ageing ( )
  A. Põldvere, L. Lepasalu, Alo Tänavots, J. Olt, U. Sannik, A. Sats, R. Saar,
  R. Martinson, V. Poikalainen.
  Agronomy Research, 2014, 12(3):793–800
  5th International Conference "Biosystems Engineering 2014" May 08-09, 2014 in Tartu, Estonia
  Poster
  ( )
 77. Platsilüpsi lüpsisageduse ja automaatse lüpsiseadme mõju piimatoodangule ja kvaliteedinäitajatele erinevatel laktatsioonidel
  Effect of milking frequency in parlour milking and automatic milking device to milk yield and quality traits in different lactations
  (in Estonian) ( )
  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Heli Kiiman
  Conference Healthy Animal and Healthy Food, 12.-13. March  2014. pp. 33-47
  Poster ( )  I  Article ( )
 78. Pikaajalise laagerdamise mõju aberdiini-anguse veisetõu lihakvaliteedile.
  Effect of long ageing time on beef quality of Aberdeen Angus
  (in Estonian) ( )
  Alo Tänavots Põldvere, L. Lepasalu, R. Soidla
  Agraarteadus XXIV, 2013, 2:86-94.
 79. Lehmade piimatoodang ja kvaliteet kahekordsel platsilüpsil võrreldes kolmekordse platsilüpsi ning automaatlüpsiga.
  The yield and quality of milk on the farms using twice a day conventional milking in comparison with the farms using three times a day conventional and automatic milking systems
   (in Estonian) ( )
  Heli Kiiman, Alo Tänavots, Tanel Kaart
  Agraarteadus XXIV, 2013, 2:55-64. 
 80. Effect of long ageing time on beef quality of Aberdeen Angus ( )
  Alo Tänavots, Põldvere, Lembit Lepasalu, Riina Soidla
  XVI Baltic Animal Breeders and Genetics Conference. Book of the Abstracts. Riga, Latvia 11–12. September 2013. pp. 54-55
  Poster
  ( )
 81. Milk parameters during lactation on farms with automatic and conventional milking system( )
  Alo Tänavots, Heli Kiiman, Tanel Kaart
  XVI Baltic Animal Breeders and Genetics Conference. Book of the Abstracts. Riga, Latvia 11–12. September 2013. pp. 42-43
  Poster
  ( )
 82. Liha kvaliteet ja selle määramise meetodid ( )
  Aarne Põldvere,  Alo Tänavots
  Terve loom ja tervislik toit, Tartu, 29.-30.03.2012. lk 55-62
 83. Factors affecting carcass and meat quality characteristics of pigs. II Effect of breed of sire, sex and PH1 on meat quality traits. ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Riina Soidla, Lembit Lepasalu,  Stanislav Žurbenko
  Agraarteadus XXII, 2011, 1:53-61
 84. Factors affecting carcass and meat quality characteristics of pigs. I Effect of breed of sire and sex on carcass composition in pigs. ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Riina Soidla, Lembit Lepasalu,  Stanislav Žurbenko
  Agraarteadus XXII, 2011, 1:45-52
 85. Review of Live Pig Body and Carcass Estimation Methods Used in Estonia ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Proceedings of the 15th Baltic Animal Breeding Conference. Riga, Latvia, 31 May - 1 June 2010, pp. 73-77
 86. Factors affecting carcass quality evaluated with UltraFOM 300 ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Animal Husbandry, 2008, 51:32-38.
 87. Effect of Carcass Weight and Lengths on Meatiness traits of Young Boars ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Proceedings of the 13th Baltic Animal Breeding Conference. Pärnu, Eesti, 24-25 May 2007, pp. 94-99
 88. TÕULOOM 2007 Ülenurmel (in Estonian) ( )
  Olev Saveli, Alo Tänavots
  Tõuloomakasvatus 2007, 3:20-22
 89. Kultide hindamisest 2002 - 2005 a
  About boar testing in 2002 - 2005
  (in Estonian) ( )
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Workshop "Tarkusi seakasvatajale" 9.-10. november 2006 Pärnus Strand hotel
 90. Ultrasonic apparatus - how it works (in Estonian)
  Ultraheliaparaat - kuidas see töötab
  ( )
  Alo Tänavots
  Seminar "Tarkusi seakasvatajale", 9.-10. november 2006 Pärnus Strand hotell 12 lk
 91. Carcass traits of offsprings of top breeding boars in Estonia
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere
  Proceedings of the 12th Baltic Animal Breeding Conference. Jurmala, Latvia, 27-28 April 2006, 103-109
 92. Factors Affecting Performance of Gilts
  AloTänavots
  Animal Breeding in the Baltics, 2004, pp. 150-155
 93. Optimum slaughter weight of Estonian pig breeds
  Alo Tänavots, Olev Saveli
  Proceedings of the 9th Baltic Animal Breeding Conference. Sigulda, Latvia, 29-30 May 2003, pp. 87-91
 94. Artificial Insemination in Pig Breeding in Estonia 
  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Olev Saveli
  Veterinarija ir Zootechnika. 2002. 19(41):109-111
 95. Heritability and Correlation of Meat and Fertility Traits in Pigs in Estonia
  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Olev Saveli
  Veterinarija ir Zootechnika. 2002. 19(41)106-108
 96. AI in Pig Breeding in Estonia
  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Olev Saveli
  Book of Abstracts of the 53rd Annual Meeting of the EAAP, Cairo, Egypt, 1-4 September 2002, p 234, +4 p.
 97. Heritability of Meat and Fertility Traits in Pigs in Estonia
  Alo Tänavots, Tanel Kaart, Olev Saveli
  Proceedings of the 8th Baltic Animal Breeding and Genetics Conference. Kaunas, 5-8 May 2002, p. 95
 98. Pork Quality and Porcine Stress Syndrome in Estonia
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Haldja Viinalass, Sirje Värv, Tanel Kaart, Olev Saveli, Kalju Eilart, Aarne Põldvere
  Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 2001, 55(5/6)(616/617):242-246
 99. Meat Quality Research of Pure- and Crossbred Pigs in Estonia
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Olev Saveli,  Tanel Kaart
  Book of Abstracts of the 52nd Annual Meeting of the EAAP, Budapest, Hungary, 26-29 August 2001, p. 300. +5 p
  Abstract
 100. Factors Affecting Meat Traits and Fertility of Pigs in Estonia
  Alo Tänavots, Olev Saveli,  Tanel Kaart
  Book of Abstracts of the 52nd Annual Meeting of the EAAP, Budapest, Hungary, 26-29 August 2001, p. 300, +4 p.
  Abstract
 101. Sigade tõukombinatsioonide mõju lihaomadustele ja viljakusele Eestis
  Meat Traits and Fertility of Pig Breed Combinations
  (in Estonia)
  Alo Tänavots, Olev Saveli,  Tanel Kaart
  Proceedings of the Estonian Agricultural Society, April 5-6, 2001, pp 117-118
 102. Factors Affecting Meat Traits and Fertility of Pigs in Estonia
  Alo Tänavots, Olev Saveli,  Tanel Kaart
  7th  Baltic Animal Breeding Conference. Tartu, 17-18 April 2001, pp.144-148
 103. Meat Quality Research of Pure- and Crossbred Pigs in Estonia
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Olev Saveli
  7th  Baltic Animal Breeding Conference. Tartu, 17-18 April 2001, pp. 138-143
 104. Puhtatõuliste ja ristandsigade lihaomaduste prognoosimine ultraheli aparaatidega
  Predict of Meat Traits of Pure- and Crossberd Pigs with Ultrasonic Equipments (in Estonian)
  Elmo Somelar, Olev Saveli, Kalju Eilart, Aarne Põldvere, Tanel Kaart
  Conference of the Estonian Agricultural Society, April 13-14, 2000, pp. 91-94
 105. Prediction of Meat Quality of Different Pig Breed Combination in Estonia.
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Olev Saveli, Kalju Eilart, Aarne Põldvere, Tanel Kaart, Haldja Viinalass, Sirje Värv
  Book of Abstracts of the 51st Annual Meeting of the EAAP, The Hague, The Netherland, 21-24 August 2000, p. 324, +6 p.
  Abstract
 106. Prediction of Meat Traits of Different Pig Breed Combinations in Estonia
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Olev Saveli, Kalju Eilart, Aarne Põldvere, Tanel Kaart
  6th Baltic Animal Breeding Conference, Jelgava, 27-28 April 2000, pp. 116-121
 107. Pork Quality and PSS
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Haldja Viinalass, Sirje Värv, Tanel Kaart, Olev Saveli, Kalju Eilart, Aarne Põldvere
  2nd Molecular and Biotechnology in Agriculturally Important Organism, Kaunas, Lithuania, 16-17 November 2000, p. 23, +17 g.
  Abstract
 108. Comparison of Different Pig Breed Combinations by Using Data from Piglog 105
  Alo Tänavots, Tanel Kaart
  Book of Abstracts of the 50th Annual Meeting of the EAAP. Zurich, Swizerland, 22-26 August 1999, p. 279, +5 p.
  Abstract
 109. Comparison of Ultrasonic Equipments in Pig Production
  Alo Tänavots, Elmo Somelar, Olev Saveli, Aarne Põldvere, Tanel Kaart
  Lithuanian Institute of Animal Science, Collection of Scientific Works, Animal Husbandry, 1999, 35:157-160
 110. Fertility and Lactation Yield of Large White Sows
  Alo Tänavots
  Book of Abstracts of the 49th Annual Meeting of the EAAP. Warsaw, Poland, 24-27 August 1998, p. 282, +5 p.
  Abstract
 111. Crossbreeding influence on fertility traits of Estonian Large White sows.
  Alo Tänavots
  4th  Baltic Animal Breeding Conference, Tartu. 1998, pp. 120-123
 112. Effect of environmental factors and crossbreeding on litter size and litter weights of Estonian Large White sows
  Alo Tänavots
  3rd Baltic Animal Breeding Conference, Riga. 1997, pp. 97-99
 113. Vanuse ja keskkonna mõju emise viljakusele.
  An Effect of Parity and Environment on the Fertility of Sows
  (in Estonian)
  Alo Tänavots, Olev Saveli
  Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised, 1997, 3:74-75
 114. Effect of the breed of the boar on fertility and milk yield of Estonian Large White and Estonian Landrace sows ( )
  Olev Saveli, Alo Tänavots, Raul Mölder
  2nd Baltic Animal Breeding Conference Kaunas. 1996, pp. 76-79
 115. Suurt valget ja eesti peekoni tõugu emiste viljakuse ja piimakuse sõltuvus kuldi tõust.
  Effect of the Breed of the Boar on Fertility and Litter Weight on 21 Days of Large White and Estonian Landrace Sows 
  (in Estonian) ( )
  Olev Saveli, Alo Tänavots, Raul Mölder
  Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised, 1996, 2:70-73
 116. Eesti suurt valget tõugu emiste viljakus
  Fertility of the Estonian Large White Sows (in Estonian) ( )
  Alo Tänavots
  Tõuinfo, november, 1995, lk 12.
 117. Suurt valget tõugu emiste viljakus ja piimakus
  Fertility and Milk Yield of Estonian Large White Sows (in Estonian) ( )
  Alo Tänavots, O. Saveli
  Proceedings of Institute of Animal Husbandry of Estonian Agricultural University, 1995, 66:150-155

Books

 1. Terms in Animal Science. A-X ( )
  Olav Kärt, Olev Saveli, Peep Piirsalu, Alo Tänavots
  Estonian Academic Agricultural Society. 2011-2017. 515 p.
 2. Farm animal breeds ( )
  Alo Tänavots
  Akadeemiline Põllumajanduse Selts, 2019, 9 lk

Reviews, translations 

 1. Liha ja inimeste tervis – praegused teadmised ja lüngad uuringutes ( )
  N.R.W. Geiker, H.C. Bertram, H. Mejborn, L.O. Dragsted, L. Kristensen, J. R. Carrascal, S. Bügel, A. Astrup
  Tõuloomakasvatus 4/2021
  24-26
 2. Sigade aretusfirmad maailmas ( )
  International Pig Topics
  Tõuloomakasvatus 4/2021
  16-19
 3. Lõikamata sabadega sigade kasvatamine – Rootsi kogemused ja praktilised lahendusedl ( )
  T. Wallgren, N. Lundeheim, A. Wallenbeck, R. Westin, S. Gunnarssonn
  Tõuloomakasvatus 4/2019 and 1/2020
  21-24 and 13-16
 4. Djuroki kultide viljakus ja järglaste suremus on väiksem kui pjeträäni kultide kasutamisel (in Estonian) ( )
  M.L.M. Pedersen, I.H. Velander, M.B.F. Nielsen, N. Lundeheim, B. Nielsen
  Tõuloomakasvatus 3/2019
  11-13
 5. Madalal temperatuuril töötlemise mõju sealiha reoloogilistele ja tehnoloogilistele omadustele (in Estonian) ( )
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Raili Saar, Sten Sild, Lembit Lepasalu
  Tõuloomakasvatus 3/2016
  21-25
 6. Vanuse mõju Eestis kütitud põtrade (Alces Alces L.) liha koostisele ja kvaliteedile  ( ) (in Estonian)
  Alo Tänavots, Aarne Põldvere, Jaanika Torp, Riina Soidla, Lembit Lepasalu.
  Tegu-2015. 55 aastat toiduainete tehnoloogia alast tegevust Eesti Maaülikoolis. Editor Väino Poikalainen
  2015, 87-98
 7. Djuroki tõugu kultide mõju nuumsigade lihaskoe kvaliteedile ( ) (in Estonian)
  Aarne Põldvere, Alo Tänavots, Taavi Torga, Raili Saar, Tanel Kaart, Lembit Lepasalu
  Tegu-2015. 55 aastat toiduainete tehnoloogia alast tegevust Eesti Maaülikoolis. Editor Väino Poikalainen
  2015, 77-86
 8. Laagerdatud veiseliha lõikeenergia määramine gravitatsioonilisel impulssmeetodil ( ) (in Estonian)
  Aarne Põldvere, Lembit Lepasalu, Alo Tänavots, Jüri Olt, Urmas Sannik, Andres Sats, Raili Saar, Riho Martinson, Väino Poikalainen
  Tegu-2015. 55 aastat toiduainete tehnoloogia alast tegevust Eesti Maaülikoolis. Editor Väino Poikalainen
  2015, 67-76
 9. Salmonellade leviku vähendamine sigadel (Taani kogemus) (in Estonian) ( )
  Jan Dahl
  Tõuloomakasvatus
  1/2015
  29-31
 10. Geneetilised võimalused kastreerimise vältimiseks (in Estonian) ( )
  Jan Merks, Topigs, Pig Topics
  Tõuloomakasvatus
  1/2011
  16-17
 11. Kuldiliha kõrvalmaitse vältimise viisid (kahe artikli refereering) ( )
  Chris Harris ja Jim Squires
  Tõuloomakasvatus 2/2009, 11-13
 12. Mahedalt ja tavapäraselt toodetud sealiha kvaliteedi erinevused ( )
  V. Olsson, K. Andersson, I. Hansson, K. Lundström.
  Tõuloomakasvatus 1/2004, 13-16
 13. Taimsed söödalisandid (in Estonian) ( )
  Tõuloomakasvatus
  2/2001
  24-25
  Pig International 30:4:2000
 14. Rootsi seakasvatuse tulevik (in Estonian) ( )
  Tõuloomakasvatus 3/1999
  14,19-20
  N. Lundeheim, A.Simonsson, K.Andersson translation

Thesis 

 1. Eesti suurt valget tõugu emiste viljakus ja piimakus
  Fertility and Milk Yield of EstonianLarge White Sows
  ( )
  Estonian Agricultural University, Institute of Animal Science
  Master of Agricultural Science
  1997
 2. Sealiha kvaliteedi hindamine ja emiste viljakust mõjutavaid tegureid
  Pork Quality Estimation and on Factors Affecting Fertility of Sows 
  ( )
  Estonian University of Life Sciences
  Doctor of Agricultural Science
  2005